ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลูทวิช วิทเกินชไตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "ลุดวิจ" → "ลูทวิช" +แทนที่ "วิทท์เกนชไตน์" → "วิทเกินชไตน์" ด้วยสจห.)
*[[Alexander Waugh|Waugh, Alexander]]. ''The House of Wittgenstein: A Family at War''. Random House of Canada, 2008.
*[[Alfred North Whitehead|Whitehead, Alfred North]] and Russell, Bertrand. ''[[Principia Mathematica]]''. Cambridge University Press, first published 1910.
{{Refend}}
 
==อ่านเพิ่ม==
{{Refbegin|30em}}
; Bergen and Cambridge archives
* [http://wab.aksis.uib.no/index.page Wittgenstein Archives at the University of Bergen]. Retrieved 16 September 2010.
:* [http://www.wittgenstein-news.org/ Wittgenstein News], University of Bergen. Retrieved 16 September 2010.
:* [http://www.wittgensteinsource.org/ Wittgenstein Source], University of Bergen. Retrieved 16 September 2010.
* [http://www.wittgen-cam.ac.uk/ The Cambridge Wittgenstein Archive]. Retrieved 16 September 2010.
 
; Papers about his ''Nachlass''
*Stern, David. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0378.2010.00425.x/full "The Bergen Electronic Edition of Wittgenstein's ''Nachlass''"], ''The European Journal of Philosophy''. Vol 18, issue 3, September 2010.
*Von Wright. G.H. [http://www.jstor.org/pss/2184200 "The Wittgenstein Papers"], ''The Philosophical Review''. 78, 1969.
 
;Other
*Baker, G.P. and [[Peter Hacker|Hacker, P.M.S.]] ''Wittgenstein: Understanding and Meaning''. Blackwell, 1980.
*Baker, G.P. and Hacker, P.M.S. ''Wittgenstein: Rules, Grammar, and Necessity''. Blackwell, 1985.
*Baker, G.P. and Hacker, P.M.S. ''Wittgenstein: Meaning and Mind''. Blackwell, 1990.
*Brockhaus, Richard R. ''Pulling Up the Ladder: The Metaphysical Roots of Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus''. Open Court, 1990.
*[[James F. Conant|Conant, James F.]] "Putting Two and Two Together: Kierkegaard, Wittgenstein and the Point of View for Their Work as Authors" in ''The Grammar of Religious Belief'', edited by [[D.Z. Phillips]]. St. Martins Press, NY: 1996
*Engelmann, Paul. Letters from Ludwig Wittgenstein. Basil Blackwell, 1967
*Fraser, Giles. [http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/jan/25/wittgenstein-philosophical-investigations "Investigating Wittgenstein, part 1: Falling in love"], ''The Guardian'', 25 January 2010.
*[[A. C. Grayling|Grayling, A. C.]] ''Wittgenstein: A Very Short Introduction''. Oxford University Press, 2001.
*[[Peter Hacker|Hacker, P.M.S.]]. ''Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein''. Clarendon Press, 1986.
*Hacker, P.M.S. "Wittgenstein, Ludwig Josef Johann", in Ted Honderich (ed.). ''The Oxford Companion to Philosophy''. Oxford University Press, 1995.
*Hacker, P.M.S. ''Wittgenstein's Place in Twentieth Century Analytic Philosophy''. Blackwell, 1996.
*Hacker, P.M.S. ''Wittgenstein: Mind and Will''. Blackwell, 1996.
*[[Kari Jormakka|Jormakka, Kari]]. "The Fifth Wittgenstein", ''Datutop'' 24, 2004, a discussion of the connection between Wittgenstein's architecture and his philosophy.
*[[Paul Levy (journalist)|Levy, Paul]]. ''Moore: G.E. Moore and the Cambridge Apostles''. Weidenfeld & Nicholson, 1979.
* Lurie, Yuval. ''Wittgenstein on the Human Spirit.''. Rodopi, 2012.
*McGuinness, Brian. ''Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents 1911-1951''. Wiley-Blackwell, 2008.
*[[Jesús Padilla Gálvez|Padilla Gálvez, J.]], ''Wittgenstein, from a New Point of View''. Wittgenstein-Studien. Frankfurt a.M.: Lang, 2003. ISBN 3-631-50623-6.
*Padilla Gálvez, J., ''Philosophical Anthropology. Wittgenstein's Perspectives''. Frankfurt a. M.: Ontos Verlag, 2010. ISBN 978-3-86838-067-5.
*Monk, Ray. ''How To Read Wittgenstein''. Norton, 2005.
*[[David Pears|Pears, David F.]] [http://www.nybooks.com/articles/archives/1969/jan/16/a-special-supplement-the-development-of-wittgenste/ "A Special Supplement: The Development of Wittgenstein’s Philosophy"], ''The New York Review of Books'', 10 July 1969.
*Pears, David F. ''The False Prison, A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy'', Volumes 1 and 2. Oxford University Press, 1987 and 1988.
*Richter, Duncan J. [http://www.iep.utm.edu/wittgens/ "Ludwig Wittgenstein (1889—1951)"], ''Internet Encyclopedia of Philosophy'', 30 August 2004. Retrieved 16 September 2010.
*Scheman, Naomi and O'Connor, Peg (eds.). ''Feminist Interpretations of Ludwig Wittgenstein''. Penn State Press, 2002.
*Schönbaumsfeld, Genia. ''A Confusion of the Spheres: Kierkegaard and Wittgenstein on Philosophy and Religion''. Oxford University Press, 2007.
*Xanthos, Nicolas, [http://www.signosemio.com/wittgenstein/language-games.asp "Wittgenstein's Language Games"], in Louis Hebert (dir.), ''Signo'' (online), Rimouski (Quebec, Canada), 2006.
 
;Works referencing Wittgenstein
*[[E. L. Doctorow|Doctorow, E. L.]] ''City of God''. Plume, 2001, depicts an imaginary rivalry between Wittgenstein and Einstein.
*[[Apostolos Doxiadis|Doxiadis, Apostolos]] and [[Christos Papadimitriou|Papadimitriou, Christos]]. ''[[Logicomix]]''. Bloomsbury, 2009.
*[[Bruce Duffy|Duffy, Bruce]]. ''The World as I Found It''. Ticknor & Fields, 1987, a recreation of Wittgenstein's life.
*[[Derek Jarman|Jarman, Derek]]. ''[[Wittgenstein (film)|Wittgenstein]]'', a biopic of Wittgenstein with a script by [[Terry Eagleton]], British Film Institute, 1993.
*[[Philip Kerr|Kerr, Philip]]. ''[[A Philosophical Investigation]]'', Chatto & Windus, 1992, a dystopian thriller set in 2012.
*[[David Markson|Markson, David]]. ''[[Wittgenstein's Mistress]]''. [[Dalkey Archive Press]], 1988, an experimental novel, a first-person account of what it would be like to live in the world of the ''Tractatus''.
*[[David Foster Wallace|Wallace, David Foster]]. ''[[The Broom of the System]]''. Penguin Books, 1987, a novel.
{{Refend}}
 
* [http://www.youtube.com/watch?v=qrmPq8pzG9Q John Searle on Ludwig Wittgenstein]
 
{{Birth|1889}}{{Death|1951}}
 
[[หมวดหมู่:นักปรัชญาชาวออสเตรีย]]
30,353

การแก้ไข