ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมาซาฮิโตะ ฮิตาจิโนะมิยะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
* 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 – 30 กันยายน พ.ศ. 2507 : '''เจ้าชายมาซาฮิโตะ โยชิโนะมิยะ'''
* 30 กันยายน พ.ศ. 2507 – ปัจจุบัน : '''เจ้าชายมาซาฮิโตะ เจ้าฮิตาชิฮิตาจิโนะมิยะ'''
 
== ราชตระกูล ==
| รูปภาพ = Japanese Crest of Hitachi no miya.svg
| ก่อนหน้า = [[เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ|เจ้าชายฮิซาฮิโตะ]]
| ตำแหน่ง = ลำดับโปเจียมแห่งญี่ปุ่น<br> ''เจ้าฮิตะชิตาจิโนะมิยะ'' <br> (ฝ่ายหน้า ลำดับที่ 5)
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์ญี่ปุ่น
| ถัดไป = ''ฐานันดรอนุวงศ์''
42,664

การแก้ไข