ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟปาดังเบซาร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ยังมีลานสินค้าซึ่งใช้เป็นท่าเรือแห้งสำหรับมาเลเซียส่วนเหนือและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
=={{flagicon|Thailand}}บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย==
=== ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์===
{| class="wikitable"
! Station !! 947 !!45 !! 949
|-
| ชุมทางหาดใหญ่ || 07.30 || 07.58 || 14.00
|-
| คลองแงะ|| 07.56 || 08.25 || 14.25
|-
| ปาดังเบซาร์(ไทย) || 08.22 || 08.50 || 14.50
|-
| ปาดังเบซาร์ || 09.25* || 09.53* || 15.55*
|-
|}
=== ปาดังเบซาร์-ชุมทางหาดใหญ่ ===
{| class="wikitable"
! Station !! 948 !!46 !! 950
|-
| ปาดังเบซาร์ || 09.55* || 18.00* || 15.40*
|-
| ปาดังเบซาร์(ไทย)|| 09.00 || 17.05 || 15.45
|-
| คลองแงะ || 09.23 || 17.29 || 16.05
|-
| ชุมทางหาดหใญ๋ || 09.50 || 17.55 || 16.35
|-
|}
หมายเหตุ *เวลา GMT+8 ขบวน45/46 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์-กรุงเทพ
 
=={{flagicon|Malaysia}}บริการของการถไฟมาเลเซีย [[เกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู]] ==
===ขบวนเที่ยงไปKuala Lumpur Sentral===