ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ท้องที่อำเภอเมืองนครพนมประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองนครพนม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลหนองแสงทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลอาจสามารถและตำบลหนองญาติ
* '''เทศบาลตำบลหนองญาติ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองญาติ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาราชควายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุรุคุทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาจสามารถ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเฒ่าทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม