ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คัมภีร์ฮีบรู"

สารบบของคัมภีร์ฮีบรูที่ใช้ในปัจจุบันสอดคล้องกับคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของนิกายโปรเตสแตนต์ แต่ไม่ตรงกับของนิกาย[[โรมันคาทอลิก]]และ[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] ซึ่งได้เพิ่ม "[[คัมภีร์อธิกธรรม]]" และ ''Anagignoskomena'' เข้ามา ความหมายของคัมภีร์ฮีบรูจึงไม่เกี่ยวกับชื่อ จำนวน และลำดับหนังสือ ต่างจาก[[สารบบคัมภีร์ไบเบิล]]ที่ศาสนาคริสต์จัดระบบขึ้นในยุคหลัง
 
=== รายชื่อหนังสือ ===
== เปรียบเทียบ ==
 
{|class="wikitable"
|- style="text-align:center;"
|| {{lang-he|תּוֹרָה}} (Torah); {{lang-en|Pentateuch}} (Five Books of Moses); {{lang-ar|التوراة}};
| colspan="3" style="background:#fff;"| <div style="text-align:center;">'''[[โทราห์]]''' หรือ '''เตารอต''' หรือ '''เบญจบรรณ''' หรือ '''ปัญจบรรพ''' </div>
|-
| style="text-align:center; background:#ccf;"| [[หนังสือปฐมกาล|ปฐมกาล]]
|- style="text-align:center;"
|| {{lang-he|נְבִיאִים}} (Prophets); {{lang-en|Historical books}};
| colspan="3" style="background:#fff;"| <div style="text-align:center;">'''[[หนังสือประวัติศาสตร์]]'''</div>
|-
| style="text-align:center; background:#fc9;"| [[หนังสือโยชูวา|โยชูวา]]
|-
| style="text-align:center;"| {{lang-he|כְּתוּבִים‎}} (Writings); {{lang-en|Wisdom books}};
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''[[หนังสือปรีชาญาณบทเพลง (คัมภีร์ฮีบรู)|หนังสือบทเพลง]]'''
|-
| style="text-align:center; background:#9f9;"| '''[[หนังสือโยบ|โยบ]]'''<ref name="ketuvim" group = "lower-alpha" />
|- style="text-align:center;"
| {{lang-he|נביאים אחרונים}} (Latter Prophets); {{lang-en|Major Prophets}};
| colspan="3"| '''[[ผู้เผยพระวจนะใหญ่]]''' หรือ '''ประกาศกใหญ่'''
|-
| style="background:#fc9; text-align:center; vertical-align:top;"| [[หนังสืออิสยาห์|อิสยาห์]]
|- style="text-align:center;"
| {{lang-arc|תרי עשר}} (The Twelve); {{lang-en|Minor Prophets}};
| colspan="3"| '''[[ผู้เผยพระวจนะน้อย]]''' หรือ '''ประกาศกน้อย'''
|- style="text-align:center;"
| style="background:#fc9;" rowspan="12"| [[ผู้เผยพระวจนะน้อย|ผู้เผยพระวจนะ 12 ท่าน]] <br>
3,536

การแก้ไข