ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธสัญญาเดิม"

| style="text-align:center;"| ฮีบรู
|-
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#9f9;"| '''[[หนังสือพงศาวดาร|พงศาวดาร]]'''<ref name="ketuvim" group = "lower-alpha" />
| style="text-align:center; background:#fc9;"| [[หนังสือพงศาวดาร|1 พงศาวดาร]]
| style="text-align:center; background:#fc9;"| [[หนังสือพงศาวดาร|1 พงศาวดาร]]
| colspan="3"| ''[[ผู้เผยพระวจนะน้อย]]''
|- style="text-align:center;"
| style="background:#fc9;" rowspan="12"| [[ผู้เผยพระวจนะน้อย|ผู้เผยพระวจนะ 12 ท่าน]] <br>
| style="background:#ffc;"| [[หนังสือโฮเชยา|โฮเชยา]]
| style="background:#ffc;"| [[หนังสือโฮเชยา|โฮเชยา]]
3,520

การแก้ไข