ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพทยศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''แพทยศาสตร์''' ({{lang-en|Medicine}}) เป็นสาขาของ[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย การแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง
 
แพทยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่มีความสำคัญ ผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์มักได้รับความนับถือในสังคม แพทยศาสตร์มีศาสตร์เฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมายเช่น [[กุมารเวชศาสตร์]], [[อายุรศาสตร์]], [[ศัลยศาสตร์]], [[ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์]] (ศัลยศาสตร์กระดูก), [[สูติศาสตร์]], [[นรีเวชวิทยา]], [[โสตศอนาสิกวิทยา]], [[นิติเวชศาสตร์]], [[จักษุวิทยา]], [[จิตเวชศาสตร์]],[[รังสีวิทยา]],[[ตจวิทยา]], [[พยาธิวิทยา]], [[เวชศาสตร์ชุมชน]], [[อาชีวเวชศาสตร์]], [[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]], [[เวชระเบียน]], [[เวชสถิติ]] และอื่น ๆ อีกมากมาย และในแต่ละสาขายังแบ่งย่อยเป็นสาขาย่อยลงไปอีกตามอวัยวะหรือกลุ่มของโรค เช่น ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก อายุรศาสตร์โรคไต เป็นต้น etc
 
== ประวัติศาสตร์การแพทย์ ==
149,137

การแก้ไข