ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

*วัดมหาธาตุวชิรมงคล [[อำเภออ่าวลึก]] [[จังหวัดกระบี่]]
* [[โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม]] [[อำเภอปากช่อง]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/005/76.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน "โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม"]</ref>
*โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
*อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] [[เขตธนบุรี]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* [[สวนวชิรเบญจทัศ]] [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
116

การแก้ไข