ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อครา อมาตยกุล"

ลบภาพ "Gof001.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Gbawden เพราะ Copyright violation; see c:Commons:Licensing (F1): Copyright violation: c:COM:CSD#F1, Not own work - Author info clearly visible in EXIF.
(ลบภาพ "Gof001.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Gbawden เพราะ Copyright violation; see c:Commons:Licensing (F1): Copyright violation: c:COM:CSD#F1, Not own work - Author info clearly visible in EXIF.)
| bgcolour =
| name = อัครา อมาตยกุล
| image = Gof001.jpg
| caption = ภาพถ่ายของ อัครา ในปี 2018
| birthname = พุฒิชัย อมาตยกุล
18,371

การแก้ไข