ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

เพิ่มขึ้น 389 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2510}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/041/19.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 84 ตอนที่ 41 วันที่ 10 พฤษภาคม 2510</ref>
{{ม.ป.ช.|2488}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/D/045/1256_1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๖๒ ตอน ๔๕ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๘ หน้า ๑๒๕๒</ref>
{{ป.ม.|2484}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/1945_1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ] เล่ม ๕๘ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๔ หน้า ๑๙๔๖</ref>
{{ป.ม.}}
{{อ.ป.ร.1|2489}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/D/017/426.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] เล่ม ๒๓ ตอน ๑๗ ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๘ หน้า ๔๒๖</ref>
{{ภ.ป.ร.1|2511}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/023/765.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] เล่ม ๘๕ ตอน ๒๓ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ หน้า ๗๖๕</ref>
894

การแก้ไข