ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติแม่วาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อุทยานแห่งชาติแม่วาง''' เป็น[[อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย]] ลำดับที่ 112 ได้รับการการประกาศจัดตั้งเป็น[[อุทยานแห่งชาติ]]เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552<ref>[http://park.dnp.go.th/dnp/media/media_210110_175754.pdf พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าจอมทอง ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติแม่วาง พ.ศ. 2552]</ref> ครอบคลุมพื้นที่ป่าจอมทอง ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง อยู่ในเขตท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา [[อำเภอจอมทอง]] และตำบลทุ่งปี้ [[อำเภอแม่วาง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] มีเนื้อที่ 74,766 ไร่ หรือ 119.6256 ตารางกิโลเมตร
 
==ลักษณะภูมิประเทศ==
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนของ[[ทิวเขาถนนธงชัย]] ที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400-1,909 เมตร อุทยานแห่งชาติแม่วางเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ 3 สายคือ [[น้ำแม่แจ่ม]] [[น้ำแม่วาง]] [[น้ำแม่ตื่น]] ซึ่งไหลลงสู่[[แม่น้ำปิง]]<ref>[http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9124 แม่วาง (Mae Wang)]</ref>
 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เก้ง หมูป่า เสือปลา ลิงวอก ชะนีมือขาว ชะมดเช็ด หมาไม้ เม่นหางพวง ลิ่นชวา กระต่ายป่า กระรอกท้องแดง ค้างคาวดอย เหยี่ยวรุ้ง นกกระทาทุ่ง ไก่ป่า ไก่ฟ้าหางลายขวาง นกคุ่มอกลาย นกเขาเขียว นกบั้งรอกใหญ่ นกเค้าโมง นกแอ่นตาล นกขุนแผนหัวแดง นกแก๊ก นกโพระดก นกหัวขวานด่างแคระ นกปรอดทอง นกแซงแซวหางปลา นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า เต่าปูลู เต่าเหลือง กิ้งก่าบินปีกแดง แย้ ตะกวด งูเหลือม งูสามเหลี่ยม งูจงอาง อึ่งลาย กบห้วย ปาดบ้าน และคางคกบ้าน เป็นต้น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วางได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝนเข้ามา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25องศาเซลเซียส ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ดังนี้
*ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
*ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000-1,100 มิลลิเมตรต่อปี
*ฤดูหนาวช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 15-17 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส
 
==พืชพรรณและสัตว์ป่า==
สภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำแนกได้เป็น 4 ชนิดคือ [[ป่าเบญจพรรณ]] พบในพื้นที่ที่มีระดับความสูงระหว่าง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง [[ป่าเต็งรัง]] พบที่ระดับความสูง 400-900 เมตรจากระดับน้ำทะเล [[ป่าสนเขา]] พบในพื้นที่ที่มีระดับความสูงระหว่าง 900-1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล และ[[ป่าดิบเขา]] พบโดยทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป<ref>[http://www.topchiangmai.com/national-park/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87/ อุทยานแห่งชาติแม่วาง]</ref>
 
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เก้ง หมูป่า เสือปลา ลิงวอก ชะนีมือขาว ชะมดเช็ด หมาไม้ เม่นหางพวง ลิ่นชวา กระต่ายป่า กระรอกท้องแดง ค้างคาวดอย เหยี่ยวรุ้ง นกกระทาทุ่ง ไก่ป่า ไก่ฟ้าหางลายขวาง นกคุ่มอกลาย นกเขาเขียว นกบั้งรอกใหญ่ นกเค้าโมง นกแอ่นตาล นกขุนแผนหัวแดง นกแก๊ก นกโพระดก นกหัวขวานด่างแคระ นกปรอดทอง นกแซงแซวหางปลา นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า เต่าปูลู เต่าเหลือง กิ้งก่าบินปีกแดง แย้ ตะกวด งูเหลือม งูสามเหลี่ยม งูจงอาง อึ่งลาย กบห้วย ปาดบ้าน และคางคกบ้าน เป็นต้น
 
==อ้างอิง==
2,542

การแก้ไข