ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ"

==ลักษณะภูมิอากาศ==
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศส่วนใหญ่จึงมีอากาศเย็นสบาย แบ่งตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู คือ
*[[ฤดูร้อน]] เริ่มจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ในช่วงฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด เพราะเป็นที่สูงมีลมพัด
*[[ฤดูฝน]] เริ่มจากเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ฤดูฝนมีฝนตกชุกและสม่ำเสมอตลอดฤดู ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง 1,500-2,000 มิลลิเมตร/ปี
*[[ฤดูหนาว]] เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวไม่หนาวมาก วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 6 องศาเซลเซียส
 
==พืชพรรณและสัตว์ป่า==
2,634

การแก้ไข