ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาตินันทบุรี"

== ลักษณะภูมิอากาศ ==
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงฤดูฝนและมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
*[[ฤดูร้อน]] ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีสูงสุดประมาณ 41 องศาเซสเซียล
*[[ฤดูฝน]] ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ประมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,198 มิลลิเมตร
*[[ฤดูหนาว]] ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซสเซียล
 
==พืชพรรณและสัตว์ป่า==
2,542

การแก้ไข