ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล"

*ป่าเต็งรัง ขึ้นปกคลุมตามเชิงเขาโดยรอบทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีสภาพดินเป็นกรวดหรือดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ชนิดไม้ที่พบได้แก่ พลวง [[เหียง]] [[รักใหญ่]] เก็ดแดง กาสามปีก รกฟ้า ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ เป้งเขา และหญ้าชนิดต่างๆ
 
*ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่ขึ้นระหว่างป่าเต็งรังและป่าดงดิบบริเวณเชิงเขาทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ มีไผ่ซางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ชนิดไม้ที่พบได้แก่ มะเกลือเลือด [[แดง (พรรณไม้)|แดง]] มะกอกเกลื้อน [[สมอพิเภก]] ตะแบกแดง และงิ้วป่า เป็นต้น
 
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย
2,541

การแก้ไข