ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฑ"

ลดลง 1,658 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
อย่ารูเลย
(อย่ารูเลย)
ปัจจุบันมีคำที่ขึ้นต้นด้วย ฑ อยู่น้อยคำ ได้แก่ ฑังส, ฑาก, ฑาหก, ฑาหะ นอกเหนือจากนั้นใช้ประกอบกับคำที่มาจาก[[ภาษาบาลี]][[สันสกฤต]]
 
== เสียงอ่านเสือกอะไร้เ้เ้เ้เ้เ้เ้เ้เ้เ้เ้เ ==
อักษร "ฏ" ตรงกับตัวเทวนาครี "ड" ในภาษาบาลีสันสกฤตเป็นเสียง [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ก้อง|"ด" ที่ม้วนลิ้น]] {{IPA|/ɖ/}}
 
แต่สำหรับภาษาไทยกลางและไทยใต้ โดยทั่วไปเมื่อ ฑ เป็น[[พยัญชนะ]]ต้นจะออกเสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|"ท"]] {{IPA|/tʰ/}} แต่ก็มีบางคำที่ออกเสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ก้อง|"ด"]] {{IPA|/d/}} คล้ายเสียงดั้งเดิมในภาษาบาลีสันสกฤต {{IPA|/ɖ/}} หลักเกณฑ์เดิมของ [[กำชัย ทองหล่อ]] ได้ระบุไว้ในหนังสือ ''หลักภาษาไทย'' (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2495) ว่าให้ออกเสียงเป็น ด เมื่อเป็น[[คำตาย]] <ref>[[จำนงค์ ทองประเสริฐ]]. [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1176 การออกเสียงตัว ฑ ที่มาจากบาลีและสันสกฤต].</ref> แต่ถึงกระนั้นในปัจจุบัน คำเป็นบางคำก็ออกเสียง ด และในทางตรงข้าม คำตายหลายคำก็ออกเสียง ท อีกด้วย
 
รายชื่อคำที่ ฑ ออกเสียง ด มีดังต่อไปนี้
* สามานยนาม: ฑังส–, ฑาก–, ตัณฑุล, [[บัณฑิต]], บัณฑิตย์, บัณฑุ, [[บัณเฑาะก์]], [[บัณเฑาะว์]], [[มณฑป]], เลฑฑุ, เลณฑุ
ผู้ใช้นิรนาม