ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ====
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2493}}}}}} - [[ไฟล์:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] (ม.จ.ก.)ฝ่ายใน|2493}} (ดาราประดับเพชร) (ฝ่ายใน) <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/024/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์], เล่ม ๖๗, ตอน ๒๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๑</ref>
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2493}}}}}} - [[ไฟล์:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์]] (น.ร.) (ฝ่ายใน)‎ |2493}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/026/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์], เล่ม ๖๗, ตอน ๒๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๑ </ref>
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2493}}}}}} - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ป.จ.) (ฝ่ายใน) |2493}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/025/1805.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕ </ref>
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2507}}}}}} - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้นสูงสุด [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)(ฝ่ายใน) |2507}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/119/3071.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๘๑, ตอน ๑๑๙ ง, ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๓๐๗๑ </ref>
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2507}}}}}} - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้นสูงสุด [[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.) (ฝ่ายใน) |2507}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/119/3071.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๘๑, ตอน ๑๑๙ ง, ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๓๐๗๑ </ref>
* {{ป.. {{{1|{{{ปี|2538}}}}}} - [[ไฟล์:Order_of_the_Direkgunabhorn_1st_class_(Thailand)_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์]] ชั้น 1 [[ปฐมดิเรกคุณาภรณ์]] (ป.ภ.)(ฝ่ายใน)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/B/017V003/1_1.PDF], เล่ม ๑๑๒, ตอน ๑๗ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๑</ref>
* {{ส.ช.1|2513}}
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2513}}}}}} - [[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 1 (Thailand).png|80px]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้น 1 (ส.ช.)
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2535}}}}}} - [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg|80px]] [[เหรียญดุษฎีมาลา]] เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ)) |2535}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/029/1.PDF], เล่ม ๑๐๙, ตอน ๒๙, ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ฉบับพิเศษ หน้า ๑</ref>
* {{ช.ด.}}
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|ไม่ปรากฏ}}}}}} - [[ไฟล์:Border_Service_Medal_(Thailand)_ribbon.png|80px]] [[เหรียญราชการชายแดน]] (ช.ด.)
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|2495}}}}}} - [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)|2495}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/069/4319.PDF], เล่ม ๖๙, ตอน ๖๙, ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๙๕, หน้า ๔๓๑๙</ref>
* พ.ศ. 2562 - [[ไฟล์:King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10]] ชั้นที่ 1 (ว.ป.ร.1)<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=15ง|pages=2|title=ประกาศสถาปนา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/T_0002.PDF|date=5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref>
*พ.ศ. 2523 - [[ไฟล์:King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญราชรุจิ]]ทอง ({{ร.จ.ท.9) |2523}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/D/017/447.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ], เล่ม ๗๘, ตอน ๑๗, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๔๔๗ </ref>
* พ.ศ. {{{1|{{{ปี|ไม่ปรากฏ}}}}}} - [[ไฟล์:Red Cross Medal of Merit (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เหรียญกาชาดสรรเสริญ]]
 
5,004

การแก้ไข