ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

change cats
(change cats)
 
 
== ปัญหาการบวชกับอุปัชฌาย์ที่ปาราชิก ==
'''ความเห็นที่หนึ่ง''' เห็นว่าการบวชนั้นสมบูรณ์เพราะการบวชมิได้เป็นไปแต่โดยลำพังของอุปัชฌาย์เท่านั้น หากพระคู่สวด พระอันดับมิได้อาบัติปาราชิกด้วย การบวชย่อมสมบูรณ์
 
'''ความเห็นที่สอง''' ในการทำสังฆกรรมนั้น แค่มีฆราวาสมาอยู่ใกล้หัตถบาสก์พระสงฆ์ ก็ถือว่าสังฆกรรมนั้นไม่บริสุทธิ์แล้ว ให้ขับออกห่างเกินหัตถบาสก์ก่อนแล้วเริ่มทำสังฆกรรมใหม่ หรือหากมีคนที่ขาดจากภิกษุภาวะที่มีบริสุทธิ์ สังฆกรรมนั้นก็โมฆะตั้งแต่ต้น จะนับเป็นพระได้ก็คือให้ชำระสงฆ์ก่อนแล้วเริ่มบวชใหม่เท่านั้น
* กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 ( พ.ศ. 2536 ) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{โครงพุทธ}}
 
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์]]
[[หมวดหมู่:พระวินัยบัญญัติ]]
[[หมวดหมู่:ญัตติจตุตถกรรมวาจา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานคำศัพท์ศาสนาพุทธ]]
{{โครงพุทธ}}
1,068

การแก้ไข