ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวินัยปิฎก"

(แก้ไขคำสกดผิด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(→‎คัดไป: change cats)
[[หมวดหมู่:พระไตรปิฎกภาษาบาลี]]
[[หมวดหมู่:วรรณคดีภาษาบาลี]]
[[หมวดหมู่:อภิธานคำศัพท์ศาสนาพุทธ]]
8,999

การแก้ไข