ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิอากาศไทย"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8367456 โดย Potaptด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8367456 โดย Potaptด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ฤดูกาล ==
ประเทศไทยแบ่ง[[ฤดูกาล]]ออกเป็น 3 ฤดู<ref name="ภูมิอากาศไทย"/> ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวหลอกๆ
 
=== ฤดูร้อน ===
=== ฤดูฝน ===
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทยทำให้มีฝนชุกทั่วไป ร่องความกดอากาศต่ำนี้ปกติจะพาดผ่านภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลำดับจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าเป็น "ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณประเทศไทยอีกครั้ง ทำให้มีฝนชุกต่อเนื่อง จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบน จะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมาก จนก่อให้เกิด[[อุทกภัย]] โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่ากำหนดได้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
การพิจารณาปริมาณฝนในเวลา 24 ชั่วโมงของแต่ละวัน จะนับตั้งแต่เวลา 07:.00 น. จนถึงเวลา 07:.00 น. ของวันถัดไป โดยมีเกณฑ์แบ่งดังนี้
* ฝนวัดจำนวนไม่ได้: ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
* ฝนเล็กน้อย: ปริมาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
* '''อากาศหนาว''' มีอุณหภูมิระหว่าง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส
* '''อากาศเย็น''' มีอุณหภูมิระหว่าง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส
 
*****ฤดูหนาวข้างต้นเป็นเพียงทฤษฎี แต่ความจริงฤดูหนาวเกิดเพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้น และพื้นที่ภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครนั้นจะมีช่วงอากาศเย็นเพียงสั้นๆประมาณ 2-4วันเท่านั้นเอง มาไม่ถึงอาทิตย์ไม่ควรเรียกฤดูหนาว อายเค้า
 
== อุณหภูมิ ==
 
== ลมผิวพื้น ==
มน[[ลม]]ผิวพื้นที่พัดปกคลุมประเทศไทยผันแปรไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนใหญ่เป็นลมฝ่ายเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมที่พัดปกคลุมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ สำหรับช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ลมแปรปรวน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ ่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนมักมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม<ref name="ภูมิอากาศไทย"/>
 
== พายุหมุนเขตร้อน ==
13,230

การแก้ไข