ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญ ร.ด.ม.(ศ)‎]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญจักรพรรดิมาลา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.5]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.2‎]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
391,371

การแก้ไข