ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[อรัญญา นามวงศ์]] รับบทเป็น คุณหญิงรัตนา เพชรพันธการ
* [[หงา คาราวาน]] รับบทเป็น ท่านโชติ เพชรพันธการ
* [[สุเทพ ประยุรประยูรพิทักษ์]] รับบทเป็น ช่วง เพชรพันธการ
* [[วัชระ ปานเอี่ยม]] รับบทเป็น ทรงพล
* [[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]] รับบทเป็น อาทิตย์
91

การแก้ไข