ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจเคเอ็น 18"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
== รายการข่าวปัจจุบันและผู้ประกาศข่าวช่องนิว18 ==
 
* '''ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน'''
** อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
 
** จิรัฐติ ขันติพะโล - (ข่าวหลัก)
 
=== NEW ข่าวเที่ยงปักหมุด ===
* (จ.-ศ.) เวลา 12:00 - 13:00 น.
** พงศธร ลอตระกูล - (ข่าวหลัก)
** กนกนวล จรัสกุณโฮง - (ข่าวหลัก)
** จิรัฐติศตคุณ ขันติพะโลดำเกลี้ยง - (ข่าวเศรษฐกิจหลัก)
 
** สินีนาท สวัสดิ์พูน - (ข่าวเศรษฐกิจ)
=== NEW Talk ===
* (จ.-พฤ.) เวลา 2215:4530 - 2316:4500 น.
** อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ - (ข่าวหลัก)
 
=== NEW ข่าวเย็น ===
** ศรัณภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล - (ข่าวหลัก)
** เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ - (แหล่งข่าวเล่า)
 
=== NEW Talk ===
* (จ.-พฤ.) เวลา 22:45 - 23:45 น.
** อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ - (ข่าวหลัก)
 
=== World 360 ===
* (ทุกวันส.-อา.) เวลา 22:3045 - 2223:4515 น.
** ตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ - (ข่าวหลัก)
 
* (จ.-ศ.) เวลา 10:00 - 10:02 น.
* (จ.-ศ.) เวลา 13:15 - 13:17 น.
* (จ.-ศ.) เวลา 15:00 - 15:02 น.
* (จ.-ศ.) เวลา 21:15 - 21:17 น.
** ศตคุณ ดำเกลี้ยง - (ข่าวหลัก)
1,290

การแก้ไข