ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเอ็ดวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|mother=[[เอลฟ์จิฟูแห่งชาฟท์สบรี]]
|religion=[[โรมันคาทอลิก]]
}}
}}'''พระเจ้าเอ็ดวี''' [ภาษาอังกฤษ ({{lang-en|Edwy]}} หรือ เอ็ดวิก [ภาษาอังกฤษ {{lang-en|Eadwig]'''}}) โอรสของ[[พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1|พระเจ้าเอ็ดมุนด์]] ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]] (ค.ศ.955-959) ต่อจากพระปิตุลา [[พระเจ้าเอเดรด|เอ็ดเร็ด]] เอเธลวาลด์บันทึกไว้ว่าประชาชนทั่วไปเรียกว่าเอ็ดวิกว่า "ผู้งดงามทุกส่วน (All-Fair)" เนื่องจากพระองค์รูปงามมาก พระองค์เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเรื่องการประจันหน้ากับ[[นักบุญดันสตัน|ดันสตาน]]ในงานเลี้ยงฉลองการราชาภิเษก และจากเรื่องที่ว่าในปีค.ศ.957 อาณาจักรถูกแบ่ง พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่เหนือเธมส์ ([[ราชอาณาจักรเมอร์เซีย|เมอร์เซีย]]และ[[ราชอาณาจักรนอร์ทัมเบรีย|นอร์ธัมเบรีย]]) ปกครองโดยพระอนุชาของพระองค์ [[พระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ|เอ็ดการ์]] การแบ่งประเทศดูจะสงบสุขดี และเมื่อเอ็ดวิกสวรรคตในอีกสองปีต่อมา เอ็ดการ์ขึ้นเป็นกษัตริย์เหนืออังกฤษที่เป็นเอกภาพอีกครั้ง
 
== ความขัดแย้งกับนักบุญดันสตาน ==
11,364

การแก้ไข