ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(update)
 
{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยราชภัฏ}}
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์''' ({{lang-en|Surindra Rajabhat University}}) เป็น[[สถาบันอุดมศึกษา]] ซึ่งตั้งอยู่ใน[[จังหวัดสุรินทร์]] ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบัน เปิดสอนระดับ[[อนุปริญญา]] [[ปริญญาตรี]] [[ปริญญาโท]] และระดับ[[ปริญญาเอก]] โดยเป็นการสถานที่จัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน ในกลุ่มเขตจังหวัดอีสานตอนใต้ อันได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ [[ยโสธร]] [[อำนาจเจริญ|ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ]] (บางส่วน)[[บุรีรัมย์]] (บางส่วน) [[ศรีสะเกษ]] (บางส่วน) นครราชสีมา และบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึง ประเทศกัมพูชา และประเทศใกล้เคียง และในปี 2560๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก ได้มีการอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้อยู่ในอันดับที่ 75๗๕ ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งสิ้น 179๑๗๙ แห่ง และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 11๑๑,862๘๖๒ ของโลกอีกด้วย
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
 
== พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ==
'''''พระพุทธสุรินทรานาคะเสน''''' เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมาแต่ครั้งการก่อตั้งสถาบันราชภัฏ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยศิลาประเภทหินทราย สำหรับชื่อ สุรินทรานาคะเสน เป็นนามที่ท่าน รศ.ดร.[[อัจฉรา ภาณุรัตน์]] อธิการบดี เป็นผู้แต่งขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระมงคลสมโภชมหาวิทยาลัยครบรอบ 42๔๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2558๒๕๕๘ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 9-10 ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 2559๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีของการครบรอบ 42๔๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
[[ไฟล์:สรินทรานาคเสน.jpg|thumb]]
 
== สถานที่ตั้ง ==
*มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ 186๑๘๖ หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ - ปราสาท (กิโลเมตรที่ 2 ห่างจาก ตัวเมืองไปทางใต้) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000๓๒๐๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เนื้อที่ทั้งหมด 479๔๗๙ ไร่ 1 งาน 70๗๐ ตารางวา
 
== คณะ ==
ผู้ใช้นิรนาม