ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือซามูเอล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
หนังสือซามูเอลตั้งชื่อตาม[[ผู้เผยพระวจนะ]]ที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลในยุคนั้น ไม่ทราบผู้แต่ง แต่เชื่อกันในวัฒนธรรมชาวยิวว่า แต่งโดย ซามูเอล เอง (หรือโดยการริเริ่มของซามูเอล) และแต่งเพิ่มเติมโดย [[กาด (ผู้เผยพระวจนะ)|กาด]] และ [[นาธาน (ผู้เผยพระวจนะ)|นาธาน]] <ref>{{bibleverse|1|Chronicles|29:29|9}}</ref>
 
แต่นักวิชาการสมัยใหม่ลงความเห็นกันว่า ประวัติศาสตร์ในช่วงเฉลยพระธรรมบัญญัติทั้งหมด แต่งและรวบรวมขึ้นในช่วงทศวรรษ 630–540 ปีก่อนคริสตกาล จากบทความหลากหลายในหลายยุคสมัย {{sfn|Knight|1995|p=62}}{{sfn|Jones|2001|p=197}}
 
เนื้อหาของหนังสือทั้งสองฉบับกล่าวถึง พงศาวดารของอิสราเอล ในช่วงชีวิตของ ผู้เผยพระวจนะ[[ซามูเอล]]
รวมถึง กษัตริย์[[ซาอูล]] (เป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติอิสราเอล) และ กษัตริย์[[ดาวิด]] (กษัตริย์องค์ที่สองของชนชาติอิสราเอล และเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของกลุ่มศาสนายูดาห์) ในมุมมองของซามูเอลและบรรดาผู้เผยพระวจนะ {{sfn|Gordon|1986|p=18}}
 
ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ ความเป็นมา ประวัติศาสตร์สำคัญ จนถึงมรณกรรมและการสิ้นพระชนม์ ของท่านและทั้งสองพระองค์
 
 
;กำเนิดซามูเอล และการทรงเรียกของซามูเอล
ในยุคที่เอลีอาซาร์เป็น[[ปุโรหิต]]ของพระเจ้า บุตรชายของเอลีอาซาร์ท่านได้กระทำผิดต่อพระเจ้าว่าด้วยเครื่องถวายบูชา เป็นเหตุให้พระเจ้าไม่อวยพระพรแก่ครอบครัวของเอลีอาซาร์
 
ในยุคนั้นเองช่วงไล่เลี่ยกัน มารดาของซามูเอลซึ่งเป็นหมัน ได้มาอธิษฐานอ้อนวอนกราบทูลพระเจ้าให้เบิกครรภ์ให้แก่นาง โดยนางได้บนบานต่อพระเจ้าว่า จะถวายบุตรชายของนางให้เป็นผู้รับใช้ในพระวิหารของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเบิกครรภ์ให้แก่นางสมปรารถนา และเมื่อนางคลอดเป็นบุตรชาย จึงตั้งชื่อบุตรชายว่า [[ซามูเอล]] และถวายซามูเอลให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่นั้นมา
 
ด้วยเหตุที่ครอบครัวของเอเลอาซาร์กระทำผิดต่อพระเจ้า และพระองค์จึงทรงเรียก [[ซามูเอล]] ให้ทำหน้าที่เป็น[[ปุโรหิต]] และ[[ผู้เผยพระวจนะ]] แทนที่เอลีอาซาร์
 
;การแต่งตั้งกษัตริย์ซาอูล
* อัมโมนและซีเรียขนาบ
* ดาวิดสำนึกบาป
* [[ซาโลมอนเกิดอน]]เกิด
* อับซาโลมฆ่าอัมโนน หนีไปจนกลับมา
* ดาวิดหนีจากอับซาโลมก่อกบฎ จนกลับเข้าเมือง เชบากบฎนำอิสราเอลออกมา
3,531

การแก้ไข