ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครขอนแก่น"

}}
 
'''ขอนแก่น''' เป็น[[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ใน[[อำเภอเมืองขอนแก่น]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ใน ของ[[ภาคอีสาน (ประเทศไทย)|ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] รองจาก [[เทศบาลนครอุดรธานี]] และ[[เทศบาลนครนครราชสีมา]] และใหญ่เป็นอันดับที่ 1011 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 25602561 มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 120118,143080 คน<ref name="stat">[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=40&statType=1&year=60 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560] ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง</ref> คิดเป็น 2,566.96 คน ต่อตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตทั้งหมด อยู่ในตำบลในเมืองทั้งตำบล
 
== ประวัติ ==
การอพยพของประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ในเขต จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นเส้นทางใหญ่ได้สามทางคือ อพยพมาจากแขวงหลวงพระบาง, แขวงเวียงจันทน์ และแขวงจำปาศักดิ์<ref>http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/khonkaen1.htm</ref>
 
นอกจากประชากรดั้งเดิมแล้ว ในเขตเมืองขอนแก่นยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นชุมชนใหญ่และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวต่างชาติอื่นๆ ซึ่งย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดขอนแก่น
 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีทั้งสิ้น 82 ชุมชน แบ่งออกเป็น 4 เขต
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น)]]
;ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน โดยมีจุดจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ [[สถานีรถไฟขอนแก่น|สถานีขอนแก่น]]
 
;ระบบขนส่งมวลชน
* รถโดยสารประจำทาง ขอนแก่นซิตี้บัส ท่าอากาศยานขอนแก่น - รอบเมือง -สถานีขนส่ง บขส.3 (อัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย)
*[[รถไฟรางเบา|รถไฟฟ้ารางเบา]] (Light Rail Transit) ประเภท TRAM สายสีแดงเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) โดยบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS)<ref>http://www.kkts.co.th</ref> มีทั้งหมด 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานีและระดับดิน 10 สถานี รวมระยะทาง 22.8 กิโลเมตร กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานจัดสร้าง
 
=== ทางอากาศ ===
# [[วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย]]
# [[สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน|สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์ขอนแก่น]]
# [[สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์|สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดขอนแก่น]]
# [[สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓]]
 
=== โรงเรียนในสังกัด ===
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง]]
* [[โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก]]
* [[โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู]]
* [[โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด]]
73

การแก้ไข