ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสละราชบัลลังก์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด]]
[[หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกชาวลักเซมเบิร์ก]]
393,742

การแก้ไข