ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''[[คณะรัฐมนตรี]]''' คณะที่ 25 ของไทย (24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500)
 
[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพลแปลก พิบูลสงคราม]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
[http://www.example.co.th/ ชื่อลิงก์]
ผู้ใช้นิรนาม