ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
== บทบาททางสังคม ==
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมากในช่วง [[พ.ศ. 2500]] อาทิ เช่น การนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้และนำความเจริญกระจายสู่ชนบท (หรอวะ เขียนเข้าข้างเผด็จการป่ะเนี่ย)
=== [[รถตุ๊กๆ]] ===
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ประกาศห้ามใช้[[รถสามล้อ]]วิ่งในถนนสายต่างๆ โดยการยกเลิกการจดทะเบียนจักรยานสามล้อและจักรยานสามล้อส่วนบุคคลที่ใช้ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาการจราจร ปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากการอพยพของคนต่างจังหวัดเข้ามาประกอบอาชีพนี้ และปัญหาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้นำรถบรรทุกสามล้อยี่ห้อ[[ไดฮัทสุ]]ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาดัดแปลงใช้แทนและได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกในย่าน[[เยาวราช]] (สมัยนั้นญี่ปุ่น สมัยนี้เป็นจีน)
=== การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ===
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้นำหลักการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (Without Weapon) จากการฝึกของ[[กองทัพสหรัฐอเมริกา|กองทัพสหรัฐ]]มาใช้ในกองทัพไทยเป็นครั้งแรก อันได้แก่ ท่าตรง, ตามระเบียบ พัก และต่อมาได้นำมาใช้ในองต์กรต่างๆอาทิ โรงเรียน องค์กรต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและฝึกความมีวินัยตามโนบายในขณะนั้น
ผู้ใช้นิรนาม