ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

 
 
=== วิธีการคิดแบบการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ===
<br />
เมื่อมีการหยอดเหรียญเข้าตู้
 
# กูนึกแล้วมึงต้องอ่าน...
# เมื่อมีการหยอดเหรียญเข้าตู้
# ตรวจสอบจำนวนน้ำกระป๋องที่มีอยู่ในตู้
# รับผลการเลือกชนิดน้ำ
ผู้ใช้นิรนาม