ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

เพิ่มขึ้น 206 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
* พ.ศ. 2516 - ผู้จัดการทั่วไป[[บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย]]
* พ.ศ. 2517 - กรรมการและผู้จัดการใหญ่[[ธนาคารไทยพาณิชย์]]
* พ.ศ. 2517 - รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงการคลัง (สมัยที่ 1)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/093/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)]</ref> ระหว่าง [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] - [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]
* พ.ศ. 2518 - กรรมการผู้จัดการบริษัท [[ปูนซีเมนต์ไทย]]
* พ.ศ. 2523 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/028/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)]</ref>