ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

 
== งานการเมือง ==
ในพ.ศ. 2518 พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]]ในรัฐบาล[[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/044/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย)]</ref> ต่อมาในพ.ศ. 2519 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม]]ในรัฐบาล[[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/063/5.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)]</ref> ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]]เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2519 สืบแทน พลเอก [[กฤษณ์ สีวะรา]] ซึ่งถึงแก่อนิจกรรรมอย่างกระทันหัน<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/068/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา แทน พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม)] เล่ม 93 ตอนที่ 68ก วันที่ 29 เมษายน 2519</ref> นอกนากนี้พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]]ใน[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3]]<ref>[http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate3.pdf รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๓]</ref>และ[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4]]<ref>[https://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate4.pdf วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
54,124

การแก้ไข