ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานราชภักดิ์"

เพิ่มขึ้น 340 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
## [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
## [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
## [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว '''พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช''']]
## [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช]]
# ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
# พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์
116

การแก้ไข