ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
{{ดูเพิ่มที่|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร}}
*'''ปี พ.ศ. 2526''' [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] รัชกาลที่ 9 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] (เสด็จพระราชดำเนินเฉพาะปี พ.ศ. 2526) เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูอุดรธานี'''-[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]] ณ อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]][[ไฟล์:New Auditorium at Suan Amphorn.jpg|thumb|[[สวนอัมพร|อาคารใหม่ สวนอัมพร]] สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตแห่งวิทยาลัยครูอุดรธานี ปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2537]]
* '''ปี พ.ศ. 2527-2537''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (''เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]'') เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูอุดรธานี-'''[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]] ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร[[ไฟล์:หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 2.jpg|thumb|293x293px|[[หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร|หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร]] สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน]]
 
*'''ปี พ.ศ. 2538-2546''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (''เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร)'' เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''สถาบันราชภัฏอุดรธานี'''-[[สถาบันราชภัฏ|สถาบันราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ [[หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร|หอประชุมมหาวชิราลงกรณ]] [[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร|สถาบันราชภัฎสกลนคร]] [[อำเภอเมืองสกลนคร]] [[จังหวัดสกลนคร]]
 
* '''ปี พ.ศ. 2548''' <ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/566-feb-03-2017-a.html</ref>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ''(เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร'') เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/563-jan-26-2017-a.html</ref>-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ หอประชุมไพรพยอม&nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี&nbsp;จังหวัดอุบลราชธานี
 
* '''ปี พ.ศ. 2547-2559''' <ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/566-feb-03-2017-a.html</ref>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ''(เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร)'' เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/563-jan-26-2017-a.html</ref>-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ&nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร]] อำเภอเมืองสกลนคร&nbsp;จังหวัดสกลนคร
 
* '''ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน''' [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ&nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร&nbsp;จังหวัดสกลนคร
{| class="toccolours" width="100%"
| colspan="4" align="center" style="background: green; color:white; " |พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
! style="background: yellow; color:black; " |สถานที่
! style="background: yellow; color:black; width:400px;" |หมายเหตุ
|-
! colspan="4" |รัชสมัยของ [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] รัชกาลที่ 9
|-
| valign="top" |พ.ศ. 2526
(17-20,22-25,27 พฤษภาคม พ.ศ. 2526)
| valign="top" | [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
| rowspan="2" valign="center" |อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| valign="top" |เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูอุดรธานี'''-[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]]
! style="background: yellow; color:black; width:400px;" |หมายเหตุ
|-
! colspan="4" |รัชสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
| valign="top" |พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
|-
| valign="top" | [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]
| valign="top" |พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
| valign="top" |หอประชุมมหาวชิราลงกรณ&nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร&nbsp;จังหวัดสกลนคร
| valign="top" |[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| valign="top" |เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| valign="top" |หอประชุมมหาวชิราลงกรณ&nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร&nbsp;จังหวัดสกลนคร
| valign="top" |เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|-
|}
2,031

การแก้ไข