ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีวี ธันเดอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
นอกจากนี้ ทีวี ธันเดอร์ ยังนับได้ว่าเป็น[[ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์]]รายแรก ที่ได้บุกเบิกการทำกิจกรรมส่งเสริม[[การตลาด]]แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยผสมผสานสื่อโทรทัศน์และศักยภาพในการเป็น [[Event Organization]] เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้อย่างเต็มที่ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2541]] ปัจจุบันได้พัฒนากลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ Sales [[Promotion Activity]] ไปจนถึง [[Entertainment Production]] และยังได้ขยายธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในนาม Thunder Publishing และ TVT Artist Management อีกด้วย ถือเป็นบริษัทที่ให้การบริการทางด้าน[[บันเทิง]]อย่างเต็มรูปแบบ
 
ปัจจุบัน ทีวีธันเดอร์ มีสตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนเนื้อที่กว่า 8 ไร่ ด้วยเงินลงทุนที่สร้างมูลค่ากว่า 300,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง [[เขตลาดพร้าวสะพานสูง]] [[กรุงเทพมหานคร]] โดยใช้ชื่อว่า TVT Green Park Studio
 
== นโยบายปัจจุบัน ==
11

การแก้ไข