ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย"

<tr>
</table>
 
====ราชวงศ์เมนฮาไนเดอร์====
<center>
{| class="wikitable"
|-
| width = "8%" |'''รูป'''
| width = "30%" |'''จักรพรรดิ'''
| width = "30%" |'''รัชกาล'''
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: JindrichKorutansky pecet1303.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[เฮนรีแห่งคารินเทีย]]
| width = "30%" |[[ค.ศ. 1306]] – [[ค.ศ. 1306]]
|-
|}
</center>
 
 
====ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก====
<center>
{| class="wikitable"
|}
</center>
 
====ราชวงศ์เมนฮาไนเดอร์====
<center>
{| class="wikitable"
|-
| width = "8%" |'''รูป'''
| width = "30%" |'''จักรพรรดิ'''
| width = "30%" |'''รัชกาล'''
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: JindrichKorutansky pecet1303.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[เฮนรีแห่งคารินเทีย]]
| width = "30%" |ค.ศ. 1307 – ค.ศ. 1310
|-
|}
</center>
 
====ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก====
 
{| class="wikitable"
|-
! พระรูป
! พระนาม
! style="width:9em" | รัชกาล
! Notes
|-! colspan=4 | [[ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก]]
|-
| [[File:John of Luxemburg.PNG|center|80px]]
| [[John I, Count of Luxemburg|จอห์นพระเนตรบอด]]<br>(Jan Lucemburský)
| align="center" | 1310–1346
| ชามาดาเวนเคสเลาส์ที่ 2
|-
| [[File:Charles IV-John Ocko votive picture-fragment.jpg|center|80px]]
| [[Charles IV, Holy Roman Emperor|คาร์ลที่ 1]]<br>(Karel I.)
| align="center" | 1346–1378
| Son of John. Also [[Holy Roman Emperor]] as Charles IV.
|-
| [[File:VaclavIV.jpg|center|80px]]
| [[Wenceslaus, Holy Roman Emperor|เวนเคสเลาส์ที่ 4]]<br>(Václav IV.)
| align="center" | 1378–1419
| Son of Charles IV. Also [[King of the Romans]] until 1400.
|-
| [[File:Pisanello 024b.jpg|80px]]
| [[Sigismund, Holy Roman Emperor|ซิกิสมุนด์]]<br>(Zikmund)
| align="center" | 1419–1437
| Brother of Wenceslaus IV. Ruled effective 1436–1437 only (because of the [[Hussite Revolution]]). Also Holy Roman Emperor and King of Hungary.
|-
|}
 
==== ฮับส์บูร์กสายอัลเบอร์ไทน์: กษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ====
| width = "8%" |[[ไฟล์: Albrecht_Zweite_Habsburg.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[ดยุคอัลเบรชท์ที่ 5 แห่งออสเตรีย|อัลเบรชท์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 1980]] – [[พ.ศ. 1982]]<br /> ([[ค.ศ. 1437]][[ค.ศ. 1439]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระเจ้าลาดิสเลาส์ที่ 5 แห่งฮังการี|ลาดิสเลาส์ โพสธูมัส]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 1996]] – [[พ.ศ. 1990]]<br /> ([[ค.ศ. 1453]][[ค.ศ. 1457]])
|-
|}
</center>
| width = "8%" |[[ไฟล์:The Emperor Ferdinand.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แฟร์ดีนันด์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2069]] – [[พ.ศ. 2107]]<br /> ([[ค.ศ. 1526]]–[[1526–ค.ศ. 1564]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: William_Scrots_001.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แม็กซิมีเลียนที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2106]] – [[พ.ศ. 2119]]<br /> ([[ค.ศ. 1563]]–[[1563–ค.ศ. 1576]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Joseph Heintz d. Ä. 002.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|รูดอล์ฟที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2119]] – [[พ.ศ. 2154]]<br /> ([[ค.ศ. 1572]] – [[1572–ค.ศ. 1611]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Lucas van Valckenborch - Emperor Matthias as Archduke, with baton.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิแม็ทไธยัสแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แม็ทไธยัส]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2154]] – [[พ.ศ. 2161]]<br /> ([[ค.ศ. 1611]] – [[ค.ศ. 1618]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Ferdinand II HRR MATEO.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แฟร์ดีนันด์ที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2164]] – [[พ.ศ. 2180]]<br /> ([[ค.ศ. 1621]][[ค.ศ. 1637]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Frans_Luycx_002.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แฟร์ดีนันด์ที่ 3]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2168]] – [[พ.ศ. 2200]]<br /> ([[ค.ศ. 1625]][[ค.ศ. 1657]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Kaiser-Leopold1.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|เลโอโปลด์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2198]] – [[พ.ศ. 2248]]<br /> ([[ค.ศ. 1655]] – [[ค.ศ. 1705]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Joseph I, Holy Roman Emperor.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิโยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|โยเซฟที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2230]] – [[พ.ศ. 2254]]<br /> ([[ค.ศ. 1687]] – [[ค.ศ. 1711]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Johann Gottfried Auerbach 002.JPG|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|คาร์ลที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2254]] – [[พ.ศ. 2283]]<br /> ([[ค.ศ. 1711]] – [[ค.ศ. 1740]])
|-
|}
| width = "8%" |[[ไฟล์: Kaiserin Maria Theresia (HRR).jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา|มาเรีย เทเรซา]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2286]] – [[พ.ศ. 2323]]<br /> ([[ค.ศ. 1743]][[ค.ศ. 1780]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: 1741_Josef-1.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิโยเซฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|โยเซฟที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2323]] – [[พ.ศ. 2333]]<br /> ([[ค.ศ. 1780]][[ค.ศ. 1790]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Leopold II.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|เลโอโปลด์ที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2333]] – [[พ.ศ. 2335]]<br /> ([[ค.ศ. 1790]][[ค.ศ. 1792]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Francis II of the Holy Roman Empire, also Francis I of Austria.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ฟรันซ์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2335]] – [[พ.ศ. 2378]]<br /> ([[ค.ศ. 1792]][[ค.ศ. 1835]])
|-
| width = "8%%" |[[ไฟล์:Francesco Hayez 047.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1 แห่งออสเตรีย|แฟร์ดีนันด์ที่ 5]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2378]] – [[พ.ศ. 2391]]<br /> ([[ค.ศ. 1835]][[ค.ศ. 1848]])
|-
|}
| width = "8%" |
| width = "30%" |[[จักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 แห่งออสเตรีย|ฟรันซ์ โยเซฟที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2391]] – [[พ.ศ. 2459]]<br /> ([[ค.ศ. 1848]][[ค.ศ. 1916]])
| width = "30%" |ฮับส์บูร์ก-ลอแรน
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์:Karl of Austria.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย|คาร์ลที่ 3]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2459]] – [[พ.ศ. 2461]]<br /> ([[ค.ศ. 1916]][[ค.ศ. 1918]])
| width = "30%" |ฮับส์บูร์ก-โลทริงเงิน
|-
560

การแก้ไข