ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ด้านการเมือง ==
{{วิกิซอร์ซ|ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย}}
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นผู้เสนอตัวเป็น[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] ของพรรคไทยรักษาชาติ ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562]] โดยพรรคได้เสนอพระนามต่อ[[คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)|คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] (กกต.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25612562<ref>{{cite news|author=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|title=พระปรีชา ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงรับเป็น แคนดิเดตนายกฯ|url=https://www.thairath.co.th/content/1491231|work=ไทยรัฐออนไลน์|location=กรุงเทพมหานคร|date=2019-02-08|access-date=2019-02-08|archiveurl=https://archive.fo/Fc493|archive-date=2019-02-08}}</ref><ref>{{cite news|author=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|title=Historic candidacy of princess upends tradition in Thailand|url=https://www.apnews.com/8ccc21d48b4e4c53bf9a0c704151d842|work=Associated Press|location=กรุงเทพมหานคร|date=2019-02-08|access-date=2019-02-08|archiveurl=https://archive.fo/UZt75|archive-date=2019-02-08}}</ref> ซึ่งต่อมา [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีพระราชโองการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความโดยสรุปว่า การนำพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้ว มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม เป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง<ref>{{cite news|author=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|title=Thailand's king condemns bid by sister to become PM |url=https://www.bbc.com/news/world-asia-47175604 |work=BBC |location=กรุงเทพมหานคร |date=2019-02-08 |access-date=2019-02-08| archiveurl=https://archive.is/ulIGh |archive-date=2019-02-08 }}</ref><ref>{{cite press release |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |title=ประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/037/T_0001.PDF |location=Bangkok |publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]] |date=2019-02-08 |access-date=2019-02-08 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190208164804/http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/037/T_0001.PDF |archive-date=2019-02-09}}</ref> และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กกต. ประกาศรับรองบัญชีรายชื่อทั้ง 45 พรรค 69 รายชื่อ โดยไม่ปรากฏชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เพราะยังถือว่าเป็น[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ต้องอยู่เหนือการเมือง<ref>{{cite news
| author =<!--Staff writer(s); no by-line.-->
| title = กกต.ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกฯพรรคการเมืองแล้ว 45 พรรค ไม่มีชื่อพรรคไทยรักษาชาติ
116

การแก้ไข