ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ให้คณะรัฐมนตรี<ref>[https://www.dailynews.co.th/economic/735307 จับตาครม.พิจารณาร่างพรบ.งบปี 2563 ก่อนส่งรัฐสภา]</ref>
 
สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง (518,770 ล้านบาท), [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงศึกษาธิการ]] (368,660 ล้านบาท), [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] (353,007 ล้านบาท), [[กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)|กระทรวงการคลัง]] (249,006 ล้านบาท) และ[[กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)|กระทรวงกลาโหม]] (233,353 ล้าบาท)<ref>[https://thestandard.co/annual-expenditure-budget-2563-7/ สำรวจงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 กระทรวงใดรับงบเยอะที่สุด]</ref> โดยกระทรวงที่ของบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้วสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] (25,264 ล้านบาท), กระทรวงแรงงาน (8,284 ล้านบาท), [[กระทรวงพัฒนาสังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] (7,938 ล้านบาท), กระทรวงการคลัง (6,727 ล้านบาท) และกระทรวงกลาโหม (6,226 ล้านบาท)<ref name="wp0210"/>
 
== กระบวนการรัฐสภา ==
10,250

การแก้ไข