ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2521|12|7|ปี}}
| birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| succession = [[การเฉลิมพระยศเจ้านาย|เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง]]
| reign = 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
| reign-type = ดำรงพระยศ
111

การแก้ไข