ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{กึ่งล็อก2}}
{{Infoboxinfobox royalty
| name = สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ<br> เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
| image = Princess Bajrakitiyabha.jpg
| title = เจ้าฟ้า<br>กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
|image = Princess Bajrakitiyabha.jpg
|caption =
| birth_style = {{Nowrap|ประสูติ}}
|succession = เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2521|12|7|ปี}}
|reign = 4 กันยายน 2555 – 1 ตุลาคม 2557
| birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
|reign-type = ดำรงตำแหน่ง
| succession = [[การเฉลิมพระยศเจ้านาย|เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง]]
|regent = [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]<br>[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| reign = 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
|reg-type = นายกรัฐมนตรี
| reign-type = ดำรงพระยศ
|predecessor = สมศักดิ์ สุริยวงศ์
| predecessor =
|successor = อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
|successor =
|birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2521|12|7}}
| father1 = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| mother1 = [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]]
|death_date =
|death_place =
|dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
|father1 = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|mother1 = [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]]
|occupation = [[นักการทูต]]
|religion = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
| spouse-type = {{Nowrap|พระราชสวามี}}
| spouse =
| issue = {{bulleted list
}}
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| signature =
| succession2 = '''เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนาเวียนมา'''
| reign-type2 = ดำรงตำแหน่ง
| regent2 = [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]<br>[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| reg-type2 = นายกรัฐมนตรี
| reign2 = 4 กันยายน พ.ศ. 2555 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
| predecessor2 = สมศักดิ์ สุริยวงศ์
|successor2 = อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
| succession3 =
| reign-type3 =
| reign3 =
| predecessor3 =
| successor3=
| succession4 =
| reign-type4 =
| reign4 =
| successor4 =
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
 
พลโทหญิง '''สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา''' (ประสูติ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/048/1.PDF</ref>และได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/048/2.PDF</ref>
 
111

การแก้ไข