ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{กึ่งล็อก2}}
{{Infoboxinfobox royalty
| name = สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ<br > เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
|title = เจ้าฟ้า
| image = Dipangkorn Rasmijoti 2019.jpg
| title = เจ้าฟ้า
|caption =
|birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2548|4|29}}
| birth_style = {{Nowrap|ประสูติ}}
|dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2548|4|29|พรรษา}}
|father-type = พระบิดา
| birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
|father = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| succession = [[เจ้าฟ้า]]
|mother-type = พระมารดา
| reign = 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
|mother = ท่านผู้หญิง[[ศรีรัศมิ์ สุวะดี]]
| reign-type = ดำรงพระยศ
| predecessor =[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]
 
| father1 = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| mother1 = ท่านผู้หญิง[[ศรีรัศมิ์ สุวะดี]]
|religion = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
| spouse-type = {{Nowrap|พระราชสวามี}}
|birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| spouse =
| issue = {{bulleted list
}}
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| signature =
| succession2 =
| reign-type2 =
| reign2 =
| predecessor2 =
| succession3 =
| reign-type3 =
| reign3 =
| predecessor3 =
| successor3=
| succession4 =
| reign-type4 =
| reign4 =
| successor4 =
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
 
'''สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร''' (ประสูติ 29 เมษายน พ.ศ. 2548) เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่ท่านผู้หญิง[[ศรีรัศมิ์ สุวะดี]] ถือเป็น[[ทายาทโดยสันนิษฐาน|รัชทายาทโดยสันนิษฐาน]]ตาม[[กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467]]
 
111

การแก้ไข