ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ความหมายอื่น|||จุฬาภรณ์}}
{{infobox royalty
|name = สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
|image = Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped2.jpg
|caption = ขณะเสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553
111

การแก้ไข