ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรีรัศมิ์ สุวะดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
<!-- กล่องนี้เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ใช้เพื่ออธิบายช่วงที่ยังเป็นเจ้า กรุณาอย่าลบ-->
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร</small><br><small>(พ.ศ. 2548 — พ.ศ. 2557)</small>
|ธงพระยศ = Consort_of_Crown_Prince%27s_Standard_of_Thailand.svg
|ธงประจำพระองค์ = Royal Flag of Princess Srirasmi.png
111

การแก้ไข