ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชียร เวชสวรรค์"

 
== งานการเมือง ==
วิเชียร ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้ง [[พ.ศ. 2522]] และได้รับเลือกตั้ง สมัยที่ 2 ในปี [[พ.ศ. 2526]] และนายวิเชียร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 25232524<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/039/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)]</ref>
 
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===
54,355

การแก้ไข