ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหาลำดับแบบไอออนเซมิคอนดักเตอร์"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''<nowiki> การหาลำดับแบบไอออนเซมิคอนดักเตอร์ </nowiki>''' เป็นวิธีการหาลำดับดีเอ็นเอ โดยอาศัยการตรวจจับไอออนไฮโดรเจน(H+)ที่ถูกปล่อยออกมา ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization) ของ DNA วิธีการนี้จะเรียกว่า "การหาลำดับโดยการสังเคราะห์" ซึ่งเกิดในระหว่างการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่(complementary strand) โดยจะอาศัยลำดับของสายเทมเพลต (template strand)เป็นแม่แบบ
 
10,250

การแก้ไข