ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:รัชกาลที่ 9"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Navbox
| name = รัชกาลที่ 9
| name = พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
| title = [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| above = {{วันเกิด|2470|12|5}} – สวรรคต {{วันตายและอายุ|2559|10|13|2470|12|5}}<br />[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493|ราชาภิเษก]] • [[การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|การสวรรคต]] ([[ปฏิกิริยาต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|ปฏิกิริยา]] • [[พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ]])
| group1 = พระราชสันตติวงศ์
| list1 = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (พระอัครมเหสี) • [[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]] (พระราชบิดา) • [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] (พระราชมารดา) • [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์|สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]] (พระเชษภคินี) • [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]] (พระบรมเชษฐา) • [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] (พระราชธิดา) • [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (พระราชโอรส) • [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] (พระราชธิดา) • [[สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี|สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี]] (พระราชธิดา) • [[พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระราชสันตติวงศ์]]
 
| group2 = คู่อภิเษกสมรส
| list2 = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] • [[พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พุทธศักราช 2493|พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส]] • [[เหรียญบรมราชาภิเษก|เหรียญที่ระลึก]]
| group3 = พระอิสริยยศและพระเกียรติยศ
| list3 = [[พระมหากษัตริย์ไทย]] • [[รายชื่อพระอิสริยยศและพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|รายชื่อพระอิสริยยศและพระเกียรติยศ]] • [[พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา]] • [[พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล]] • [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]]
| group4 = พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
| list4 =
10,250

การแก้ไข