ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|name = สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ<br>เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
|title = เจ้าฟ้า<br>กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
|image = Princess Bajrakitiyabha.jpg
|image = สมเด็จเจ้าฟ้าฯ_กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร_มหาวัชรราชธิดา.png
|caption =
|succession = เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา
18

การแก้ไข