ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง '''สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี''' (พระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2498) เป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้รับสถาปนา[[พระยศเจ้านายไทย|พระอิสริยยศ]]ที่ “สยามบรมราชกุมารี” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภา[[สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/262/T_0001.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)]</ref> ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/131/105.PDF ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ]</ref>
 
พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และ[[ดนตรีไทย]] ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”<ref>[http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/187549?chapter=13&page=23 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่พระสมัญญา“วิศิษฏศิลปิน”]{{dead link|date=พฤษภาคม 2560}}</ref> นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร<ref>อริยสิริ. รอยพระบาท ขัตติยนารี. '''นิตยสารครอบครัวพอเพียง'''. บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด. ฉบับที่ 51. เมษายน 2555. ISSN 1906-5256. หน้า 24-27</ref>
34,739

การแก้ไข