ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}}
 
'''ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์''' ([[11 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2496]] - ) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ[[ธนาคารกสิกรไทย]] อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท [[การบินไทย]] จำกัด (มหาชน) เป็นนักวิชาการด้าน[[พลังงาน]] เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับพลังงานมามากมาย ทั้งยังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงพลังงาน]] ใน[[รัฐบาลชั่วคราว หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/106/01.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)]</ref>
 
== ประวัติ ==
33,768

การแก้ไข