ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

เพิ่มขึ้น 220 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
* พ.ศ. 2518 - กรรมการผู้จัดการบริษัท [[ปูนซีเมนต์ไทย]]
* พ.ศ. 2523 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/028/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2523 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง 2529 ตลอดอายุรัฐบาล [[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]]) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/075/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2531 - กรรมการ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]]
 
 
ผลงานที่สำคัญที่สุด คือ[[การลดค่าเงินบาท]] เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ถึง 14.8% จาก 23 บาท เป็น 27 บาท ต่อ[[ดอลลาร์สหรัฐ]]